Snickeri

Att hitta lösningar på problem är ett kännetecken för STOBO AB. Jobbet ska inte bara göras snyggt och säkert, utan även inom rimlig tid.

Vi har en bred erfarenhet inom bygg- och snickeriarbeten, målning och tapetsering samt plattsättning och stenläggning. Vår kompetens är stor, samtidigt är vi tydliga med vad vi kan och inte kan. Om något är utanför vår kompetens eller behörighet hänvisar vi dig vidare.

Bygg

Nedan ser du exempel på våra tjänster inom bygg

  • Nybyggnad
  • Ombyggnad
  • Tillbyggnad
  • Målning
  • Tapetsering
  • Montering
  • Plattsättning
  • Stenläggning
  • Rensning av takrännor
  • Borttagning av mossa från tak